• A
  • A
  • A
shutterstock_143315812.jpg
22.09.2017. -
Upotreba IKT-a pojedinci, 2017.

U Republici Srbiji preko 3120000 lica koristi računar svakog ili skoro svakog dana u 2017. godini. 32% internet populacije u 2017. godini koristi usluge e-uprave.
U poslednja 3 meseca 28,3% korisnika internet je kupovalo/poručivalo robu ili usluge putem interneta.