• A
  • A
  • A
final-final-mics.jpg
13.06.2019. -
Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS – Multiple Indicator Cluster Survey)


Republički zavod za statistiku (RZS) angažovaće 77 anketara za potrebe sprovođenja Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS – Multiple Indicator Cluster Survey) u Republici Srbiji.

Javni poziv za prijavu kandidata biće objavljen 8. jula 2019. godine.

Prijavljivanje zainteresovanih kandidata vršiće se isključivo popunjavanjem elektronske prijave koja će biti dostupna na vab-sajtu RZS ( www.stat.gov.rs ) u periodu od 8. do 14. jula 2019. godine.