• A
  • A
  • A
Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi omogućava sagledavanje stanja i praćenje promena na tržištu rada putem međunarodno ustanovljenih pokazatelja, među kojima su stopa zaposlenosti i stopa nezaposlenosti. Pored toga, ova anketa obezbeđuje sagledavanje sociodemografskih karakteristika zaposlenog, nezaposlenog i stanovništva van radne snage i jedini je izvor informacija o neformalnoj zaposlenosti.

Obaveštenje
Dobili ste pismo obaveštenja o sprovođenju Ankete o radnoj snazi 
Vesti
Vidi sve
30. novembar 2023. Kretanja na tržištu rada u trećem kvartalu 2023.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, u trećem kvartalu 2023. godine, u odnosu na treći kvartal prethodne godine, došlo je do porasta stope zaposlenosti za 0,5 procentnih poena (p. p.) i pada stope stanovništva van radne snage za 0,7 p. p., dok je stopa nezaposlenosti ostala nepromenjena. Stopa zaposlenosti za dati period iznosila je 50,7%, stopa nezaposlenosti 9,0% dok je stopa stanovništva van radne snage iznosila 44,2%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Stopa zaposlenosti
50,3 %
Stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godina
25,9 %
Stopa stanovništva van radne snage
44,7 %
Podaci