• A
 • A
 • A
Vesti
 • Osnivanje sindikata ustanova kulture 

  Da bi Republički zavod za statistiku izvršio osnivanje sindikata koji deluju pri ustanovama kulture, neophodno je da njihove matične ustanove izvrše preregistraciju u Agenciji za privredne registre. U suprotnom, tražena promena neće biti sprovedena.

   

  Informacija o Registru zdravstvenih ustanova i Jedinstvenoj evidenciji subjekata u zdravstvu

  Registar zdravstvenih ustanova i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, koji su ustanovljeni Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019), vodi Agencija za privredne registre kao povereni posao.

  Registar zdravstvenih ustanova počinje sa radom 11. oktobra 2020. godine.

  Republički zavod za statistiku će do  30.11.2020 godine, ažurirati sve promene za koje su zdravstvene ustanove podnele zahtev privrednim sudovima do 10.10.2020. godine.

  Više informacija možete dobiti na internet stranici Agencije za privredne registre.

   

  Od 01. juna 2017. godine Republički zavod za statistiku nije nadležan za dodelu matičnih brojeva i izdavanje Obaveštenja o razvrstavanju za stambene zajednice.

  Jedinstveni registar stambenih zajednica se vodi u Republičkom geodetskom zavodu, a lokalne samouprave od 01. juna 2017. godine donose Rešenja o osnivanju stambene zajednice i istovremeno joj dodeljuju matični broj.

   

Izdavanje Obaveštenja o razvrstavanju
 • U Registru jedinica razvrstavanja (RJR) može se dobiti Obaveštenje o razvrstavanju za sledeće jedinice razvrstavanja:

  71 – Državni organ

  72 – Pravosudni organ

  73 – Organ jedinice lokalne samouprave

  74 – Mesnu zajednicu

  75 – Organ autonomne pokrajine

  76 – Drugi organ jedinice lokalne samouprave

  77 – Međuvladinu organizaciju

  80 – Versku organizaciju

  81 – Političku organizaciju

  84 – Dopisništvo inostranih medija

  85 – Ustanovu

  86 - Udruženje poslodavaca

  87 – Profesionalnu komoru

  88 – Fond 

  89 – Nacionalni savet

  90 – Ostale oblike

  94 – Sindikalnu organizaciju

  96 – Stečajnu masu

   Obaveštenje o razvrstavanju se može dobiti i za poslovne, organizacione i druge jedinice u sastavu sledećih jedinica razvrstavanja: 

  71 – Državni organ, 72 – Pravosudni organ, 73 – Organ jedinice lokalne samouprave, 75 – Organ autonomne pokrajine, 80 – Versku organizaciju, 85 – Ustanovu, 87 – Profesionalnu komoru.

  Usluga za izdavanje Obaveštenja o razvrstavanju je besplatna.

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Odsek za registar poslovnih subjekata

Lazar Jovanović, Šef odseka

e-mail: lazar.jovanovic@stat.gov.rs

Grupa za administrativne registre i jedinice razvrstavanja

Pavle Cimbaljević

e-mail:  pavle.cimbaljevic@stat.gov.rs

direktni telefon: + 381 11 2412 099

tel: +381 11 2412 922, lok. 413

Marija Nikolić

e-mail:  marija.nikolic@stat.gov.rs

direktni telefon: + 381 11 2412 099

tel: +381 11 2412 922, lok. 257

Izaberite nadležno područno odeljenje

  Linkovi

Obrazac RJR-1 

Obrazac RJR-1A

Obrazac RJR-1B

Obrazac RJR-1AB

Obrazac RJR-S

Obrazac RJR-SM

Spisak opština i gradova sa odgovarajućim pozivom na broj

  Pretraga Registra jedinica razvrstavanja