• A
  • A
  • A

RSS (Really Simple Syndication, Rich Site Summary) je servis za automatsko preuzimanje informacija sa Internet prezentacije. Zahvaljujući RSS-u ne morate da posetite sajt kako biste videli da li su se pojavili novi sadržaji, već ćete o promenama biti automatski obavešteni. Servis funkcioniše pomoću RSS feed-a, XML dokumenta koji sadrži sažete informacije o novom sadržaju na sajtu.

Za korišćenje RSS servisa potrebno je da imate instaliran Internet pretraživač koji podržava RSS (Internet Explorer 7, Mozilla Firefox) ili da instalirate poseban RSS čitač. U zavisnosti od Internet pretraživača koji imate, treba da kliknete na Subscribe to this feed ili Subscribe Now. Ukoliko koristite poseban RSS čitač, sledite uputstva koja ste dobili uz program.

Pomoću RSS servisa Republičkog zavoda za statistiku možete da preuzmete vesti. RSS