• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Infografika

Infografika (statička i dinamička) se koristi za prikazivanje višedimenzionalnih karakteristika statističkih fenomena iz različitih statističkih oblasti.