• A
  • A
  • A
shutterstock_342003344.jpg
01.03.2024. -
Unutrašnja trgovina, IV tromesečje 2023. godine


Promet robe u trgovini na veliko i trgovini na malo i popravci motornih vozila (oblast 45 Klasifikacije delatnosti) u Republici Srbiji u četvrtom tromesečju 2023, u odnosu na isto tromesečje prethodne godine, beleži rast u tekućim cenama od 12,1%.

Promet robe u trgovini na veliko, osim trgovine motornim vozilima (oblast 46 KD) u Republici Srbiji, u četvrtom tromesečju 2023, u odnosu na isto tromesečje prethodne godine, ima pad u tekućim cenama od 0,4%.

Promet robe u trgovini na malo, osim trgovine motornim vozilima (oblast 47 KD) u Republici Srbiji u četvrtom tromesečju 2023, u odnosu na isto tromesečje prethodne godine, zabeležio je rast od 9,5%.

U strukturi trgovinskog prometa najveće učešće ostvarile su sledeće robne grupe: u oblasti 45 KD – motorna vozila (51,1%), u oblasti 46 KD – prehrambeni proizvodi, pića i duvan (23,1%), a u oblasti 47 KD – prehrambeni proizvodi i alkoholna pića (35,0%).

Ostale vesti