• A
  • A
  • A
ZeneIMuskarcim.png
09.02.2024. -
Žene i muškarci u Republici Srbiji, 2023.


Republički zavod za statistiku, uz podršku Agencije za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), objavio je sedmu po redu publikaciju „Žene i muškarci u Republici Srbiji” za 2023. godinu.

Publikacija je nastala kao rezultat sagledavanja potreba korisnika da se, preko statističkih podataka, prate stanje u društvu i odnosi među polovima i sa namerom da se, korišćenjem statističkih podataka, kreiraju i sprovode politike usmerene na otklanjanje nejednakosti među polovima i unapređenje jednakih mogućnosti za sve. Za analizu stanja, donošenje odgovarajućih mera i praćenje njihove realizacije neophodno je redovno sistemsko obezbeđivanje statističkih pokazatelja i njihovo unapređivanje.

U ovoj publikaciji se prikazuju i indikatori koji služe za praćenje Ciljeva održivog razvoja (COR) i sada su dostupna ukupno 33 indikatora COR-a. Sedma publikacija sadrži novu oblast koja je posvećena informaciono-komunikacionim tehnologijama.

Publikaciju „Žene i muškarci u Republici Srbiji“ možete preuzeti ovde.

Ostale vesti