• A
  • A
  • A
istockphoto-1136174847-612x612.jpg
31.10.2023. -
Anketa o obrazovanju odraslih, 2022.


Stopa učešća odraslih (lica starosti 25–69 godina) u nekom obliku formalnog ili neformalnog obrazovanja ili obuka iznosi 19,9%, i skoro je identična kao i u prethodnom ciklusu istraživanja 2016. godine, kada je bila 19,8%.

U nekom vidu obrazovanja i obuke u periodu od 12 meseci koji su prethodili anketiranju zastupljenije su žene (21,3%) nego muškarci (18,4%). Za razliku od mladih, odrasli češće učestvuju u neformalnom obrazovanju i obukama (njih 17,4%), dok u formalnom obrazovanju učestvuje svega 3,7%.

Ostale vesti