• A
  • A
  • A
shutterstock_366763475.jpg
20.10.2023. -
Godišnje istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, 2023. godine

U Republici Srbiji 85,6% domaćinstava poseduje internet priključak, što čini povećanje od 2,4 procentnih poena u odnosu na 2022. godinu.

Zastupljenost računara u domaćinstvima je 75,9%, što predstavlja smanjenje od 1,1 p.p. u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče internet konekcije – 89,3% korisnika interneta koristi fiksnu širokopojasnu internet konekciju i to je najzastupljeniji tip konekcije, mobilnu širokopojasnu internet konekciju ima 76,9% domaćinstava. Širokopojasnu internet konekciju poseduje 85.6% domaćinstava u Republici Srbiji. 

U poslednja 3 meseca računar je koristilo 75,4% lica, što čini smanjenje od 0,5 p.p. u odnosu na 2022. godinu. Istraživanje je pokazalo da je internet koristilo 85,4% lica, dok ga 8,9% lica nikada nije koristilo. U Republici Srbiji preko 91% lica, koja koriste internet u poslednja tri meseca, koristi internet više puta u toku dana u 2023. godini. 

Za potrebe poslovanja, internet koristi 100% preduzeća, dok veb-sajt poseduje njih 85,1%. Tokom 2022. godine 28,2% preduzeća prodavalo je proizvode/usluge putem interneta. 

Metodološke osnove 

Republički zavod za statistiku sproveo je dva istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u 2023. godini. Prvo se odnosi na domaćinstva i pojedince, a drugim su obuhvaćena preduzeća.

Istraživanja su sprovedena po metodologiji Evrostata, na teritoriji Republike Srbije. (U okviru podataka za Republiku Srbiju nisu prikazani podaci za AP Kosovo i Metohija.) 

Kada je reč o domaćinstvima i pojedincima, obuhvaćena su domaćinstva s najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine života, kao i pojedinci iste starosne dobi. 

Prema metodologiji Evrostata, obuhvaćena su preduzeća sa 10 i više zaposlenih iz sledećih delatnosti poslovanja: prerađivačka industrija, građevinarstvo, trgovina na veliko i malo, saobraćaj i skladištenje, poslovanje nekretninama, stručne, naučne i tehničke delatnosti, snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i vodom, upravljanje otpadnim vodama, usluge smeštaja i ishrane, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, popravke kompjutera.

  Rezultati istraživanja

 

Ostale vesti