• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg
02.10.2023. -
Velika revizija nacionalnih računa 2024.

Republički zavod za statistiku najavljuje sprovođenje velike ili benčmark revizije (eng. major, benchmark revision) nacionalnih računa, koja će biti realizovana u 2024. godini. Velika revizija je redovna, regularna i sa Evrostatom koordinisana revizija sistema nacionalnih računa, koju sinhronizovano sprovode sve članice Evropske unije svakih pet godina. Prethodna velika revizija nacionalnih računa Republike Srbije je sprovedena 2019. godine, a revizija 2024. godine će biti četvrta po redu velika revizija nacionalnih računa od 2012. godine, od kada RZS participira u ciklusima benčmark revizija EU.

U nastupajućoj reviziji nacionalnih računa 2024. godine biće implementirana metodološka unapređenja akumulirana tokom perioda nakon 2019. godine u okviru brojnih IPA projekata podrške EU i Evrostata RZS-u u oblasti makroekonomskih statistika i nacionalnih računa.

Takođe, u velikoj reviziji će biti inkorporisana i dosadašnja unapređenja izvora podataka, kako administrativnih tako i statističkih, kao i rezultati popisa stanovništva i poljoprivrednih gazdinstava.

Velike revizije sistema nacionalnih računa predstavljaju regularan, planski proces kojim nacionalne statističke institucije, na osnovu stečenog znanja, iskustva i unapređenih metoda i izvora podataka, periodično poboljšavaju kvalitet statističkih obračuna i podataka u smislu obuhvatnosti, rafiniranosti i preciznosti, kao i unutrašnje konzistentnosti podsistema nacionalnih računa. Takođe, velikom revizijom se postiže i viši stepen konzistentnosti nacionalnih računa sa granskim statistikama i eksternim izvorima, tj. proizvođačima statističkih podataka (Narodna banka Srbije, Ministarstvo finansija, Poreska uprava i dr.) čiji obračuni i sistemi izveštavanja podležu evoluciji i koji takođe, tokom vremena, uvode nove i unapređuju svoje, specifične metode i izvore podataka (registri, baze podataka, istraživanja itd.).

Velika revizija nacionalnih računa je istovremeno instrument planskog usaglašavanja statističkog sistema Republike Srbije sa Evropskim sistemom nacionalnih i regionalnih računa ESA 2010. Velika revizija 2024. godine će predstavljati još jedan značajan korak napred u procesu usklađivanja RZS-a sa regulativom i standardima EU u domenu nacionalnih računa.

Revizija nacionalnih računa 2024. godine biće nadzirana i verifikovana od strane Evrostata.

Planirano je da podaci o godišnjem bruto domaćem proizvodu i drugi makroekonomski indikatori sistema nacionalnih računa za 2023. godinu, bazirani na unapređenoj metodologiji i novim izvorima podataka, budu objavljeni u redovnoj dinamici prema planu publikovanja RZS-a, zajedno sa korespondirajućim serijama preračunatih podataka za period od 1995. do 2022. godine.

Republički zavod za statistiku će u nastupajućem periodu blagovremeno obaveštavati korisnike o eventualnim promenama plana velike revizije, kao i svim značajnim pitanjima u vezi sa revizijom.

Takođe, RZS najavljuje i izmene u periodici kompilacije i publikovanja tabela ponude i upotrebe (Supply and Use tables). Naime, dosadašnja dinamika publikovanja podataka tabela ponude i upotrebe bila je 21 mesec (dve godine) po isteku referentne godine (t + 21 mesec), što je godinu dana prevremeno u odnosu na zahteve Evrostata i sve ostale zemlje članice EU. Kako bi se uskladili sa dinamikom publikovanja Evrostata i zemalja EU, najavljujemo da će se tabele ponude i upotrebe, počev od 2024. godine, publikovati u skladu s Programom dostavljanja podataka Evrostatu (ESA 2010 Transmission programme of data), tj. tri godine po isteku referentnog perioda (t + 36 meseci). Time će, napominjemo, RZS slediti praksu zemalja članica EU.

Shodno tome, diseminacija godišnjih podataka od 1. oktobra 2024. godine vršiće se prema sledećem rasporedu:

  • dva meseca po isteku godine (t + 2 meseca) – godišnji podaci kao suma četiri kvartala;
  • devet meseci po isteku godine (t + 9 meseci) – prvi preliminarni rezultati godišnjeg obračuna;
  • 21 mesec po isteku godine (t + 21 mesec) – drugi preliminarni rezultati godišnjeg obračuna;
  • 33 meseca po isteku godine (t + 33 meseca) – finalni rezultati godišnjeg obračuna u skladu sa rezultatima tabela ponude i upotrebe.