• A
  • A
  • A
Knjiga7.png
29.09.2023. -
Migracije


U knjizi „Migracije“ dati su konačni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o osnovnim migratornim karakteristikama stanovništva Republike Srbije, po opštinama i gradovima.

Knjiga sadrži podatke o broju autohtonog i doseljenog stanovništva, mestu rođenja i državljanstvu. Za doseljeno stanovništvo dati su i podaci o području sa kojeg se lice doselilo, periodu doseljenja i polu.

Autohtono i doseljeno stanovništvo

Kontingent autohtonog stanovništva čine lica koja od rođenja, neprekidno, žive u istom naseljenom mestu.

Doseljenim stanovništvom smatraju se lica koja u mestu popisa ne žive od rođenja, tj. lica koja su pre doseljenja u mesto popisa najmanje godinu dana bila stalno nastanjena u nekom drugom mestu u zemlji ili u inostranstvu.

Prema rezultatima Popisa 2022, 53,48% stanovništva je autohtono, dok je u mesto popisa doseljeno 46,52% stanovništva.

Tabela 1: Stanovništvo prema migratornim obeležjima, po regionim

  Ukupno Autohtono (od rođenja stanuje u istom naselju) Doseljeno stanovništvo
ukupno sa područja Republike Srbije, i to: iz inostranstva, i to:
svega iz drugog naselja iste opštine iz druge
opštine u istoj oblasti
iz druge
oblasti
nepoznata opština svega iz bivših republi-ka SFRJ iz drugih zemalja nepoznata država
REPUBLIKA SRBIJA 6 647 003 3 554 904 3 092 099 2 323 809 724 100 480 968 1 093 427 25 314 768 290 546 321 220 967 1 002
Beogradski region 1 681 405 814 401 867 004 595 563 59 718 114 988 414 145 6 712 271 441 203 906 67 139 396
Region Vojvodine 1 740 230 923 177 817 053 534 226 168 704 115 980 244 102 5 440 282 827 225 192 57 409 226
Region Šumadije i Zapadne Srbije 1 819 318 1 020 872 798 446 669 276 296 323 136 916 230 401 5 636 129 170 78 989 49 949 232
Region Južne i Istočne Srbije 1 406 050 796 454 609 596 524 744 199 355 113 084 204 779 7 526 84 852 38 234 46 470 148
Region Kosovo i Metohija ...
* Popis 2022. nije sproveden na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Grafikon 1. Stanovništvo prema migratornim obeležjima

Doseljeni prema polu i području doseljenja

Posmatrano po polu, među doseljenim stanovništvom znatno je više žena nego muškaraca (60% žena i 40% muškaraca). Većina muškaraca i žena doselila se u mesto popisa iz neke druge opštine na teritoriji Republike Srbije (preko 50%). Najveće razlike po polu i području doseljenja uočavaju se kod doseljenih iz drugog naselja na teritoriji iste opštine. Naime, svaka četvrta žena doseljena je u mesto popisa iz nekog drugog naseljenog mesta u istoj opštini, dok se iz jednog u drugo naseljeno mesto u okviru iste opštine preselio svaki peti muškarac.

Stanovništvo prema mestu rođenja i državljanstvu

Prema rezultatima Popisa 2022, oko 90% stanovništva rođeno je na teritoriji Republike Srbije. U inostranstvu je rođeno oko 10% stanovništva, od čega je 88% rođeno na teritoriji neke od bivših republika SFRJ, a 12% u drugim državama.

Državljanstvo Republike Srbije ima 99,5% stanovnika (93,5% ima samo državljanstvo Republike Srbije, dok oko 6% stanovnika ima dvojno državljansvo – pored državljanstva Republike Srbije imaju i državljanstvo neke druge države). Oko 0,5% stanovnika poseduje samo državljanstvo neke druge države, dok je 0,01% stanovnika bez državljanstva.

 

Linkovi:

Knjiga 7: Migracije

Tabela 1. Stanovništvo prema migratornim obeležjima, po opštinama/gradovima

Tabela 2. Doseljeno stanovništvo prema području sa kojeg se doselilo, periodu doseljenja i polu, po opštinama i gradovima

Tabela 3. Stanovništvo prema mestu rođenja i državljanstvu, po oblastima

Ostale vesti