• A
  • A
  • A
PopisPolj.png
07.09.2023. -
Konačna lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku


Republički zavod za statistiku objavljuje Konačnu listu kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku, sa adresom, datumom i vremenom početka obuke.

Konačna lista je formirana nakon sprovedene procedure prigovora kandidata za popisivače na preliminarnu listu, zbog čega su nastale razlike u odnosu na preliminarnu listu.

Konačnu listu možete pogledati - ovde.

Izabrani kandidati dužni su da prisustvuju celokupnoj obuci. Obuka je petodnevna i sprovodi se u periodu od 18. septembra do 29. septembra, u određenim terminima.

Štampani materijal za obuku (Uputstvo za popisivače, obrasce i primere za vežbanje i dr.), kandidati će dobiti od Popisne komisije na punktu za obuku. Uputstvo za popisivače u elektronskoj formi dostupno je na linku.

Izabrani popisivači su u obavezi da najkasnije do 10. septembra 2023. godine do 16.00 časova unesu dodatne podatke neophodne za izradu ugovora o angažovanju preko ovog linka.