• A
  • A
  • A
shutterstock_667019422.jpg
14.07.2023. -
Punoletni učinioci krivičnih dela, 2022.


U Republici Srbiji, u 2022. godini, za 82 958 punoletna učinioca krivičnih dela završen je postupak po krivičnoj prijavi, što je za 3% više u odnosu na 2021. godinu. Pravnosnažno je osuđeno 26 200 punoletnih lica, što je za 5% manje u odnosu na prethodnu godinu. U 2022. godini, najbrojnija krivična dela za koja su pravnosnažno osuđena punoletna lica su krivična dela protiv: imovine (24,3%), braka i porodice (12,8%) i zdravlja ljudi (20,1%). Na doživotni zatvor pravnosnažno je osuđeno jedno lice,  i na kaznu zatvora od 30-40 godina jedno lice. Kazna zatvora čini 27,5% svih kazni, a uslovna kazna (uslovni zatvor) 45,5%.