• A
  • A
  • A
dock-1277744_960_720.jpg
31.05.2023. -
Spoljnotrgovinska robna razmena, za april 2023.


Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za  period  januar-april 2023. godine iznosi:

   – 23632,9 miliona dolara – pad od  0,3% u odnosu na isti period prethodne godine;

   – 21944,7 miliona evra – porast od  3,3% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno
je robe u vrednosti od 10399,9 miliona, što je čini rast od 9,2% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 13233,0 mil. dolara, što je za 6,7% manje nego u istom periodu prethodne godine.

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 9657,7 miliona, što je čini rast od 13,1% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 12287,0 miliona, što predstavlja smanjenje od 3,3% u odnosu na isti period prošle godine.

Deficit iznosi 2833,1 mil. dolara, što čini smanjenje od 39,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u evrima, deficit iznosi 2629,3 miliona, što je smanjenje od 36,9% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je 78,6% i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 67,2%.

Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 59,7% ukupne razmene.

Naš drugi po važnosti partner jesu zemlje CEFTA, sa kojima imamo suficit u razmeni od 899,7 mil. dolara, koji je rezultat uglavnom izvoza: električne energije, žitarica i proizvoda od njih, gvožđa i čelika, pića i električnih mašina i aparata. Izvoz Srbije iznosi 1526,1 a uvoz 626,4 mil. dolara za posmatrani period. Pokrivenost uvoza izvozom je 243,6%. Izraženo u evrima, izvoz iznosi 1417,1 a uvoz 582,4 mil. evra (suficit je 834,7 mil. evra, a pokrivenost uvoza izvozom 243,3%).

Saopštenje za javnost

Ostale vesti