• A
  • A
  • A
Knjiga 2 - Starost i pol-A.jpg
25.05.2023. -
Starost i pol


U knjizi „Starost i pol“ dati su konačni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o stanovništvu Republike Srbije prema starosti i polu, po petogodišnjim starosnim grupama, do nivoa naseljenog mesta. Pored ovih podataka, u knjizi se nalaze i podaci o punoletnom stanovništvu (stanovništvo staro 18 i više godina), kao i podaci o prosečnoj starosti stanovništva.

1. Stanovništvo prema polu i prosečnoj starosti, po regionima
   Broj stanovnika Prosečna starost
ukupno muško žensko ukupno muško žensko
Republika Srbija 6647003 3231978 3415025 43,85 42,43 45,19
Beogradski region 1681405 794413 886992  42,73  41,03 44,25
Region Vojvodine 1740230 845739 894491  43,64 42,03 45,16
Region Šumadije i Zapadne Srbije 1819318 895840  923478 44,31 43,09 45,49
Region Južne i Istočne Srbije 1406050 695986 710064 44,86 43,67 46,02
Region Kosovo i Metohija ... ... ... ... ... ...
* Popis 2022. nije sproveden na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Prosečna starost stanovništva Republike Srbije iznosi 43,8 godina, s tim što su žene u proseku starije od muškaraca za oko tri godine (prosečna starost žena je 45,2 godine, a muškaraca 42,4 godine). U odnosu na Popis 2011, prosečna starost povećana je za oko jednu i po godinu.

2. Stanovništvo prema velikim starosnim grupama, po regionima
   Ukupno 0–14 15–64 65 i više godina
ukupno % ukupno % ukupno % ukupno %
Republika Srbija 6647003 100 955452 14,37 4222696 63,53 1468855 22,10
Beogradski region 1681405 100 254270 15,12 1086113 64,60 341022 20,28
Region Vojvodine 1740230 100 254971 14,65 1108342 63,69 376917 21,66
Region Šumadije i Zapadne Srbije 1819318 100 258234 14,19 1143283 62,84 417801 22,96
Region Južne i Istočne Srbije 1406050 100 187977 13,37 884958 62,98 333115 23,69
Region Kosovo i Metohija ... ... ... ... ... ... ... ...

U periodu između dva popisa nije došlo do značajne promene u udelu mlađih od 15 godina u ukupnom stanovništvu – 14,3% (Popis 2011), naspram 14,4% (Popis 2022), ali je došlo do osetnog smanjenja udela lica starosti 15–64 godine – sa 68,3% (2011) na 63,5% (2022), tj. za oko 5 procenata, dok je udeo lica starosti 65 i više godina porastao sa 17,4% (2011) na 22,1% (2022). Najnepovoljnija demografska situacija je u Regionu Južne i Istočne Srbije, gde je skoro svako četvrto lice (23,7%) starije od 64 godine.

 

Knjiga 2. Starost i pol

Tabela 1. Stanovništvo prema starosti i polu

Tabela 2. Prosečna starost stanovništva prema polu