• A
  • A
  • A
Vest - Trendovi Q2.jpg
20.09.2022. -
Trendovi, II kvartal, 2022.


Izdanje za drugi kvartal 2022. donosi pregled najvažnijih ekonomskih kretanja u ovom periodu: prognoze kretanja u pojedinim oblastima u narednom periodu, bruto domaći proizvod, Industrijska proizvodnja, Građevinarstvo, Spoljna trgovina, Unutrašnja trgovina, Cene, Tržište rada, Zarade, Turizam, Indeks ekonomske klime, Regionalne ekonomske asimetričnosti i Poljoprivreda.

U ovom izdanju predstavljeni su i pojedini demografski trendovi u radu „Natalitet u Srbiji“.