• A
  • A
  • A
Zene.jpg
30.06.2022. -
Istraživanje o bezbednosti i kvalitetu života žena (EU-GBV)


Republički zavod za statistiku je u periodu od 1. septembra do 8. novembra 2021. godine,  u saradnji sa Evrostatom, na osnovu ugovora o sprovođenju regionalnog projekta IPA-2017, sproveo Istraživanje o bezbednosti i kvalitetu života žena (EU-GBV). Istraživanje je sprovedeno na  reprezentativnom uzorku od 7 000 domaćinstava, a jedinica anketiranja je osoba ženskog pola, starosti od 18 do 74 godine. U istraživanju je učestvovalo 4 100 žena.

Kao rezultat istraživanja nastale su dve publikacije:

„Kvalitet života i bezbednost žena”  koja predstavlja sveobuhvatan prikaz dragocenih podataka o rodno zasnovanom nasilju i

„Žena žrtva nasilja iz ugla statistike”  koja predstavlja statistički profil žene žrtve nasilja.

 

Ostale vesti