• A
  • A
  • A
15.12.2021. -
Rezultati istraživanja o zadovoljstvu korisnika

 

Republički zavod za statistiku je u periodu od 12. oktobra do 12. novembra sproveo Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.

U istraživanju je učestvovalo 486 korisnika.

Kako podaci pravu vrednost dobijaju tek kada se koriste, rezultati ovog istraživanja na najbolji način oslikavaju stavove, mišljenje i utiske korisnika o  zadovoljstvu podacima i uslugama koje pruža RZS.

Rezultati istraživanja će omogućiti da se unapredi kvalitet podataka i usluga koje pruža RZS, pre svega u segmentima u kojima su korisnici iskazali manje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo.

Pored toga, odgovori na neka pitanja mogu da posluže za bolje usmeravanje odgovarajućih aktivnosti RZS-a u domenu politike upravljanja kvalitetom.

  Izveštaj