• A
  • A
  • A
shutterstock_138499562.jpg
01.12.2021. -
Unutrašnja trgovina, III tromesečje 2021. godine


Promet robe u trgovini na veliko i trgovini na malo motornim vozilima (prodaja i popravka, oblast 45 KD) u Republici Srbiji u trećem tromesečju 2021, u odnosu na isto tromesečje prethodne godine, beleži rast u tekućim cenama od 13,6%. Ukoliko se uporedi isti period, promet u Republici Srbiji kod trgovine na veliko (oblast 46 KD) beleži rast u tekućim cenama od 23,6%, a u trgovini na malo (oblast 47 KD) rast od 15,1%.

U strukturi trgovinskog prometa najveće učešće ostvarile su sledeće robne grupe: u oblasti 45 KD – motorna vozila (53,8%), u oblasti 46 KD – ostali neprehrambeni proizvodi (22,1%), a u oblasti 47 KD – prehrambeni proizvodi i alkoholna pića (33,8%).