• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
30.11.2021. -
Indeksi industrijske proizvodnje, oktobar 2021.


Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u
oktobru 2021. godine veća je za 0,9% u odnosu na oktobar 2020. godine, a u odnosu na prosek 2020. godine veća je za 13,6%. Industrijska proizvodnja u periodu januar – oktobar 2021. godine, u poređenju sa istim periodom 2020. godine, veća je za 6,5%.

Posmatrano po sektorima, u oktobru 2021. godine, u odnosu na isti mesec 2020. godine zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Rudarstvo – rast od 39,5%,
  • sektor Prerađivačka industrija – pad od 0,2%, i
  • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 10,5%.

 

Podaci o industrijskoj proizvodnji – po namenskim grupama, u oktobru 2021. godine, u odnosu na oktobar prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

  • intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 11,5%,

dok je pad zabeležen u proizvodnji

 

  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 0,7%,
  • kapitalnih proizvoda, za 0,8%,
  • energije, za 4,5%, i
  • trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 26,2%.

 

Obim industrijske proizvodnje u oktobru 2021. godine, u odnosu na oktobar 2020. godine, beleži:

       rast kod 13 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 36%),

       pad kod 16 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 64%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u oktobru 2021. godine, u odnosu na oktobar 2020. godine, imale su: Eksploatacija ruda metala, Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, Proizvodnja osnovnih metala, Proizvodnja koksa i derivata nafte i Proizvodnja duvanskih proizvoda.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2021. u odnosu na septembar 2021. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 1,1%, i da je za Prerađivačku industriju ostvaren rast od 2,3%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2021. godine, u odnosu na prosek 2020. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 6,4%, a za Prerađivačku industriju rast od 4,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u oktobru 2021. godine, u odnosu na prosek 2020. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 13,6%, a kod Prerađivačke industrije  veća je za 14,0%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2021. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec. 

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).