• A
  • A
  • A
iocenters-2673328_19201.jpg
29.11.2021. -
Sednica Saveta za statistiku


U prostorijama Republičkog zavoda za statistiku je 24. novembra 2021. godine održana redovna, prva po redu, sednica Saveta za statistiku, imenovanog na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 12. maja 2021. godine, u skladu sa odredbama Zakona o zvaničnoj statistici. Sednicom je predsedavao Dušan Gavrilović, pomoćnik direktora Sektora za nacionalne račune, cene i poljoporivredu RZS-a. Na sednici je usvojen predlog Poslovnika o radu Saveta za statistiku, nacrt Zakona o zvaničnoj statistici, kao i Predlog Uredbe o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2022. godinu.

Zapisnik sa sednice možete pogledati ovde.