• A
  • A
  • A
shutterstock_366763475.jpg
22.10.2021. -
Godišnje istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija, 2021.


U Republici Srbiji 81,5% domaćinstava poseduje internet priključak, što čini povećanje od 0,5% u odnosu na 2020. godinu.

Zastupljenost računara u domaćinstvima je 76,7%, što predstavlja povećanje od 2,4% u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče internet konekcije – 91,7% korisnika interneta koristi fiksnu širokopojasnu internet konekciju i to je najzastupljeniji tip konekcije, mobilnu širokopojasnu internet konekciju ima 73,3% domaćinstava. Širokopojasnu internet konekciju poseduje 81,4% domaćinstava u Republici Srbiji. 

U poslednja 3 meseca računar je koristilo 74,8% lica, što čini povećanje od 2,4% u odnosu na 2020. godinu. Istraživanje je pokazalo da je internet koristilo 81,2% lica, dok ga 10,4% lica nikada nije koristilo. Preko 3 900 000 lica koristi internet svakog ili skoro svakog dana. 

Za potrebe poslovanja, internet koristi 100% preduzeća, dok veb-sajt poseduje njih 84,5%. Tokom 2020. godine 27,1% preduzeća prodavalo je proizvode/usluge putem interneta. 

Metodološke osnove 

Republički zavod za statistiku sproveo je dva istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u 2021. godini. Prvo se odnosi na domaćinstva i pojedince, a drugim su obuhvaćena preduzeća. 

Istraživanja su sprovedena po metodologiji Evrostata, na teritoriji Republike Srbije. (U okviru podataka za Republiku Srbiju nisu prikazani podaci za AP Kosovo i Metohija.) 

Kada je reč o domaćinstvima i pojedincima, obuhvaćena su domaćinstva s najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine života, kao i pojedinci iste starosne dobi. 

Prema metodologiji Evrostata, obuhvaćena su preduzeća sa 10 i više zaposlenih iz sledećih delatnosti poslovanja: prerađivačka industrija, građevinarstvo, trgovina na veliko i malo, saobraćaj i skladištenje, poslovanje nekretninama, stručne, naučne i tehničke delatnosti, snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i vodom, upravljanje otpadnim vodama, usluge smeštaja i ishrane, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, popravke kompjutera.

  Rezultati istraživanja