• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
30.09.2021. -
Indeksi industrijske proizvodnje, avgust 2021.

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u avgustu 2021. godine veća je za 0,1% u odnosu na avgust 2020. godine, a u odnosu na prosek 2020. godine manja je za 0,4%. Industrijska proizvodnja u periodu januar – avgust 2021. godine, u poređenju sa istim periodom 2020. godine, veća je za 6,9%.

Posmatrano po sektorima, u avgustu 2021. godine, u odnosu na isti mesec 2020. godine zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Rudarstvo – rast od 2,3%,
  • sektor Prerađivačka industrija – rast od 1,3%, i
  • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 6,2%.

 

Podaci o industrijskoj proizvodnji – po namenskim grupama, u avgustu 2021. godine, u odnosu na avgust prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

  • kapitalnih proizvoda, za 3,8%,
  • energije, za 1,8%, i
  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 1,3%,

dok je pad zabeležen u proizvodnji

 

  • intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 1,4%, i
  • trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 18,3%.

 

Obim industrijske proizvodnje u avgustu 2021. godine, u odnosu na avgust 2020. godine, beleži:

       rast kod 10 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 29%),

       pad kod 19 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 71%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u avgustu 2021. godine, u odnosu na avgust 2020. godine, imale su: Proizvodnja koksa i derivata nafte, Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, Proizvodnja pića, Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, i Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za avgust 2021. u odnosu na jul 2021. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 0,3%, i da je za Prerađivačku industriju ostvaren rast od 0,9%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za avgust 2021. godine, u odnosu na prosek 2020. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 4,0%, a za Prerađivačku industriju rast od 6,6%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u avgustu 2021. godine, u odnosu na prosek 2020. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje manja je za 0,2%, a kod Prerađivačke industrije  veća je za 1,2%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2021. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec. 

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).