• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
30.07.2021. -
Indeksi industrijske proizvodnje, jun 2021.


Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u
junu 2021. godine veća je za 4,4% u odnosu na jun 2020. godine, a u odnosu na prosek 2020. godine veća je za 4,2%. Industrijska proizvodnja u periodu januar – jun 2021. godine, u poređenju sa istim periodom 2020. godine, veća je za 9,1%.

Posmatrano po sektorima, u junu 2021. godine, u odnosu na isti mesec 2020. godine zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Prerađivačka industrija – rast od 6,3%,
  • sektor Rudarstvo – pad od 2,6%, i
  • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 3,2%.


Podaci o industrijskoj proizvodnji – po namenskim grupama, u junu 2021. godine, u odnosu na jun prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

  • kapitalnih proizvoda, za 21,7%,
  • intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 6,7%, i
  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 2,4%,

dok je pad zabeležen u proizvodnji

  • energije, za 1,4%, i
  • trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 2,7%.


Obim industrijske proizvodnje u junu 2021. godine, u odnosu na jun 2020. godine, beleži:

       rast kod 19 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 51%),

       pad kod 10 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 49%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u junu 2021. godine, u odnosu na jun 2020. godine, imale su: Proizvodnja motornih vozila i prikolica, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Proizvodnja električne opreme, Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, i Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2021. u odnosu na maj 2021. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 3,0%, i da je za Prerađivačku industriju ostvaren rast od 2,7%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2021. godine, u odnosu na prosek 2020. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 1,9%, a za Prerađivačku industriju rast od 5,5%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u junu 2021. godine, u odnosu na prosek 2020. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 4,0%, a kod Prerađivačke industrije  veća je za 10,5%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2021. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec. 

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Ostale vesti