• A
  • A
  • A
shutterstock_580499569.jpg
01.06.2021. -
Unutrašnja trgovina, I tromesečje 2021. godine


Promet robe u trgovini na veliko i trgovini na malo motornih vozila (prodaja i popravka, oblast 45 KD) u Republici Srbiji u prvom tromesečju 2021, u odnosu na isto tromesečje prethodne godine, beleži rast u tekućim cenama od 11,1%. Ukoliko se uporedi isti period, promet u Republici Srbiji kod trgovine na veliko (oblast 46 KD) beleži rast u tekućim cenama od 10,9%, a u trgovini na malo (oblast 47 KD) rast od 4,8%.

U strukturi trgovinskog prometa najveće učešće ostvarile su sledeće robne grupe: u oblasti 45 KD – motorna vozila (53,7%), u oblasti 46 KD – prehrambeni proizvodi, pića i duvan (21,3%), a u oblasti 47 KD – prehrambeni proizvodi i alkoholna pića (35,9%).