• A
  • A
  • A
02.04.2021. -
Istraživanje o korišćenju vremena


Po treći put sprovodimo
Istraživanje o korišćenju vremena                                                                                                                                   

Istraživanje o korišćenju vremena počinje da se sprovodi 5. aprila 2021. godine, a završava se krajem maja 2022. godine.

Cilj sprovođenja ove ankete je da se prikupe podaci o tome kako stanovnici Republike Srbije svakodnevno, tokom 24 časa, koriste svoje vreme, odnosno kojim aktivnostima se bave – koliko vremena provode u radu, kućnim poslovima, učenju, druženju, gledanju televizije, šetnji, spavanju itd.

Molimo domaćinstva, koja su u uzorak izabrana metodom slučajnog odabira, da učestvuju u istraživanju. Izabrana domaćinstva biće pismom obaveštena o poseti ovlašćenog anketara. Anketar će sa sobom nositi identifikacionu karticu Republičkog zavoda za statistiku, ovlašćenje za rad, kao i zaštitnu masku, imajući u vidu poštovanje zaštitnih mera usled pandemije virusa.

Posebno naglašavamo da je ova anketa anonimna i da se izabrana domaćinstva vode pod šifrom. Pojedinačni podaci iz istraživanja imaju karakter poslovne tajne za sve učesnike. Prikupljeni podaci nikome se ne smeju saopštavati i služiće isključivo za statističku obradu. NJihovo publikovanje vršiće se samo u agregiranom (zbirnom) obliku po pojedinim demografskim i ekonomskim kategorijama.

Za dodatne informacije i pitanja u vezi sa istraživanjem možete se obratiti imejlom na adresu: ikv@stat.gov.rs.

Ostale vesti