• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
31.03.2021. -
Indeksi industrijske proizvodnje, februar 2021.


Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u
februaru 2021. godine veća je za 2,6% u odnosu na februar 2020. godine, a u odnosu na prosek 2020. godine veća je za 1,2%. Industrijska proizvodnja u periodu januar – februar 2021. godine, u poređenju sa istim periodom 2020. godine, veća je za 2,6%.

Posmatrano po sektorima, u februaru 2021. godine, u odnosu na isti mesec 2020. godine zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 10,2%,
  • sektor Prerađivačka industrija – rast od 1,4%, i
  • sektor Rudarstvo – pad od 3,0%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji – po namenskim grupama, u februaru 2021. godine, u odnosu na februar prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

  • trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 16,6%,
  • energije, za 10,5%, i
  • intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 2,6%,

dok je pad zabeležen u proizvodnji

  • kapitalnih proizvoda, za 0,7%, i
  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 6,3%.

 

Obim industrijske proizvodnje u februaru 2021. godine, u odnosu na februar 2020. godine, beleži:

       rast kod 13 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 50%),

       pad kod 16 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 50%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u februaru 2021. godine, u odnosu na februar 2020. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Proizvodnja koksa i derivata nafte, Proizvodnja električne opreme, Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, i Proizvodnja hemijskih proizvoda.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za februar 2021. u odnosu na januar 2021. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 2,2%, i da je za Prerađivačku industriju ostvaren rast od 2,6%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za februar 2021. godine, u odnosu na prosek 2020. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 9,7%, a za Prerađivačku industriju rast od 10,0%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u februaru 2021. godine, u odnosu na prosek 2020. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 1,4%, a kod Prerađivačke industrije  manja je za 2,5%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2021. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec. 

 

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Ostale vesti