• A
  • A
  • A
Korica_ZiM 2020m.jpg
05.03.2021. -
Republički zavod za statistiku objavio publikaciju „Žene i muškarci u Republici Srbiji, 2020”


Republički zavod za statistiku, uz podršku Agencije za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), objavio je šestu po redu publikaciju „Žene i muškarci u Republici Srbiji, 2020“.

Publikacija je nastala kao rezultat sagledavanja potreba korisnika da se, preko statističkih podataka, prate stanje u društvu i odnosi među polovima i sa namerom da se, korišćenjem statističkih podataka, kreiraju i sprovode politike usmerene na otklanjanje nejednakosti među polovima i unapređenje jednakih mogućnosti za sve. Za analizu stanja, donošenje odgovarajućih mera i praćenje njihove realizacije neophodno je redovno sistemsko obezbeđivanje statističkih pokazatelja i njihovo unapređivanje. U ovoj publikaciji se po prvi put prikazuju i indikatori koji služe za praćenje Ciljeva održivog razvoja (COR).

Kliknite da preuzmete publikaciju „Žene i muškarci u Republici Srbiji, 2020“ (.pdf).

Ostale vesti