• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
26.02.2021. -
Indeksi industrijske proizvodnje, januar 2021.


Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u
januaru 2021. godine veća je za 2,5% u odnosu na januar 2020. godine, a u odnosu na prosek 2020. godine manja je za 4,7%.

Posmatrano po sektorima, u januaru 2021. godine, u odnosu na isti mesec 2020. godine zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 11,7%,
  • sektor Rudarstvo– rast od 0,2%, i
  • sektor Prerađivačka industrija – rast od 0,1%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji – po namenskim grupama, u januaru 2021. godine, u odnosu na januar prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

  • trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 11,7%,
  • energije, za 10,1%, i
  • intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 1,3%,

dok je pad zabeležen u proizvodnji

  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 2,6%, i
  • kapitalnih proizvoda, za 9,9%.

 

Obim industrijske proizvodnje u januaru 2021. godine, u odnosu na januar 2020. godine, beleži:

       rast kod 15 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 51%),

       pad kod 14 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 49%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u januaru 2021. godine, u odnosu na januar 2020. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Proizvodnja koksa i derivata nafte, Proizvodnja električne opreme, Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja, i Proizvodnja duvanskih proizvoda.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za januar 2021. u odnosu na decembar 2020. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 1,3%, i da je za Prerađivačku industriju ostvaren rast od 0,2%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za januar 2021. godine, u odnosu na prosek 2020. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 7,0%, a za Prerađivačku industriju rast od 6,9%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u januaru 2021. godine, u odnosu na prosek 2020. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje manja je za 4,8%, a kod Prerađivačke industrije  manja je za 12,3%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2021. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec. 

Ostale vesti