• A
  • A
  • A
srbijamapapocetnaSaop.gif
22.01.2021. -
Promene kod naseljenih mesta, opština/gradskih opština i gradova, 2020.


Stanje 1. januara 2021. godine

Na teritoriji Republike Srbije, tokom 2020. godine nije bilo drugih administrativno-teritorijalnih promena kod ostalih naseljenih mesta, opština/gradskih opština i gradova.