• A
  • A
  • A
sajt.png
30.12.2020. -
Nacionalno Istraživanje zdravlja stanovništva u 2019.


Republički zavod za statistiku Srbije, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, sproveo je nacionalno Istraživanje zdravlja stanovništva u 2019. godini. Istraživanje je sprovedeno prema metodologiji Evropske ankete o zdravlju (European Health Interview Survey ‒ EHIS), što će omogućiti uporedivost pokazatelja zdravlja stanovništva Srbije[1] sa pokazateljima u zemljama Evropske unije. Podaci su dobijeni anketiranjem 14.643 ispitanika (13.178 starosti 15 i više godina i 1.465 dece uzrasta 5‒14 godina) u 5.114 domaćinstava. U ovom saopštenju prikazani su prethodni rezultati Istraživanja, a konačni će biti objavljeni u aprilu 2021. godine.

 

[1]  Bez podataka za AP Kosovo i Metohija