• A
  • A
  • A
shutterstock_274280534.jpg
21.12.2020. -
Kultura, 2019.


U 2019. godini, broj bioskopskih predstava povećan je za 7,5% u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi bioskopskih predstava, učešće domaćih filmova u 2019. godini je 10,1%, stranih je 89,9%.

U ukupnom broju radio-stanica privatne stanice su zastupljene sa oko 79%, javne sa oko 16%, a ostale sa oko 5%. Struktura TV stanica je: privatne 76%, javne 21%, a ostale oko 3%.

Broj izdatih knjiga i brošura u 2019. godini iznosilo je 11897 i to je za 1,0%  povećanje  u odnosu na prethodnu godinu.  Struktura serijskih publikacija za 2019. godinu iznosi: 13,0% novine/listovi, 82,5 % za časopise i 3,5% za ostale serijske publikacije. Ukupan broj serijskih publikacija u 2019. godini smanjen je za 3,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Ostale vesti