• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
30.11.2020. -
Indeksi industrijske proizvodnje, oktobar 2020.

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u oktobru 2020. godine veća je za 1,9% u odnosu na oktobar 2019. godine, dok je u odnosu na prosek 2019. godine, veća za 12,7%. Industrijska proizvodnja u periodu januar – oktobar 2020. godine, u poređenju sa istim periodom 2019. godine, veća je za 0,3%.

Posmatrano po sektorima,

u oktobru 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019, zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 18,9%,
  • sektor Rudarstvo – rast od 0,6%, i
  • sektor Prerađivačka industrija – pad od 0,9%.

 

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u oktobru 2020. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

  • trajnih proizvoda za široku potrošnju (25,5%),
  • energije (8,1%), i
  • kapitalnih proizvoda (0,7%),

 

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (0,8%), i
  • intermedijarnih proizvoda, osim energije (2,3%).

 

Obim industrijske proizvodnje u oktobru 2020. godine, u odnosu na oktobar 2019, beleži:

– rast kod 12 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 59%), a

– pad kod 17 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 41%).

 

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u oktobru 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Proizvodnja električne opreme, Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike i Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2020. godine, u odnosu na prosek 2019. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 4,5%, a za prerađivačku industriju rast od 3,5%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2020. godine, u odnosu na septembar 2020. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 0,3% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 0,5%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u oktobru 2020. godine, u odnosu na prosek 2019. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 12,5%, a kod prerađivačke industrije veća je za 13,7%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2020. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).