• A
  • A
  • A
trendovi.jpg
10.09.2020. -
Trendovi - Specijalno izdanje, „Performanse poslovanja privrede Republike Srbije 2015-2019.“


Privreda Republike Srbije je prvi put
, za dve decenije tranzicije, četiri godine uzastopce neto dobitaš (2015‒2019), što je rezultanta kontinuiranog privrednog rasta i poboljšanja makro i mikro performansi poslovanja.

Preuzmite specijano izdanje: ovde.