• A
  • A
  • A
shutterstock_667019422.jpg
23.07.2020. -
Punoletni učinioci krivičnih dela, 2019


U Republici Srbiji je u 2019. godini završen postupak po krivičnoj prijavi za 92 797 punoletnih učinioca krivičnih dela, što je za 0,1% manje u odnosu na 2018.

Pravnosnažno je osuđeno 28 112 punoletnih lica, odnosno 6% manje nego u prethodnoj godini. Najbrojnija krivična dela za koja su pravnosnažno osuđena punoletna lica su krivična dela protiv: imovine (28%), braka i porodice (14,8%) i zdravlja ljudi (16,1%). Na kaznu zatvora od 40 godina pravnosnažno su osuđena četiri lica. Kazna zatvora čini 24,1% svih kazni, a uslovna kazna (uslovni zatvor) 57,2%.