• A
  • A
  • A
shutterstock_109317944.jpg
01.07.2020. -
Očekivana proizvodnja pšenice, malina i višanja i zasejane površine kukuruza, šećerne repe, suncokreta i soje, 2020.


Podaci o očekivanoj proizvodnji pšenice, malina i višanja i zasejanim površinama kukuruza, suncokreta i soje prikazani su prema stanju na dan 23. maja 2020. godine.

Na osnovu stanja useva na dan procene očekuje se proizvodnja pšenice od 2668 hilj. tona, što je za 5,3% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini.

Kod proizvodnje malina očekuje se povećanje proizvodnje, u odnosu na prošlu godinu, za 7,4%, a kod višanja za 70,9%.

U poređenju sa prethodnom godinom, prema stanju na dan procene,u prolećnoj setvi 2020. godine zasejano je više kukuruza (za 3,6%), suncokreta (za 2,6%) i soje (za 4,7%), a manje šećerne repe (za 12,0%).

U odnosu na desetogodišnji prosek (2010–2019), proizvodnja pšenice je veća za 5,7%, dok je kod zasejanih površina više kukuruza (za 0,1%), soje (za 32,9%) i suncokreta (za 16,2%), a manje šećerne repe (za 33,9%) .

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.