• A
  • A
  • A
shutterstock_580499569.jpg
01.06.2020. -
Unutrašnja trgovina, I tromesečje 2020. godine


Promet robe u trgovini na veliko i malo i popravka motornih vozila (oblast 45 KD) u Republici Srbiji u prvom tromesečju 2020, u odnosu na isto tromesečje prethodne godine, beleži pad u tekućim cenama od 4,1%. Ukoliko se uporedi isti period, promet u Republici Srbiji kod trgovine na veliko (oblast 46 KD) beleži rast u tekućim cenama od 1,9%, a u trgovini na malo (oblast 47 KD) rast od 11,4%.

U strukturi trgovinskog prometa najveće učešće ostvarile su sledeće robne grupe: u oblasti 45 KD – motorna vozila (53,6%), u oblasti 46 KD – ostali neprehrambeni proizvodi (21%), a u oblasti 47 KD – prehrambeni proizvodi i alkoholna pića (36,6%).