• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
29.05.2020. -
Indeksi industrijske proizvodnje, april 2020.


Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u
aprilu 2020. godine manja je za 16,6% u odnosu na april 2019. godine, dok je u odnosu na prosek 2019. godine, manja za 20,8%. Industrijska proizvodnja u periodu januar – april 2020. godine, u poređenju sa istim periodom 2019. godine, manja je za 0,8%.

Posmatrano po sektorima,

u aprilu 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019, zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Prerađivačka industrija – pad od 19,9%,
  • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 9,9%, i
  • sektor Rudarstvo – pad od 0,1%,

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u aprilu 2020. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do pada u proizvodnji:

  • trajnih proizvoda za široku potrošnju (57,4%),
  • kapitalnih proizvoda (42,7%),
  • intermedijarnih proizvoda, osim energije (20,2%), i
  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (16,5%),

 

dok je rast zabeležen u proizvodnji:

  • energije (2,1%).

 

Obim industrijske proizvodnje u aprilu 2020. godine, u odnosu na april 2019, beleži:

– pad kod 22 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 75%), a

– rast kod 7 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 25%).

 

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u aprilu 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019. godine, imale su: Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Proizvodnja motornih vozila i prikolica, Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Proizvodnja električne energije, i Proizvodnja pića.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za april 2020. godine, u odnosu na prosek 2019. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren pad od 18,2%, a za prerađivačku industriju pad od 22,2%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za april 2020. godine, u odnosu na mart 2020. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 17,0% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 20,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u aprilu 2020. godine, u odnosu na prosek 2019. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje manja je za 20,7%, a kod prerađivačke industrije manja je za 24,8%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2020. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).