• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
31.03.2020. -
Indeksi industrijske proizvodnje, februar 2020.


Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u
februaru 2020. godine veća je za 7,6% nego u februaru 2019. godine, a u odnosu na prosek 2019. godine manja je za 0,8%. Industrijska proizvodnja u periodu januar – februar 2020. godine, u poređenju sa istim periodom 2019. godine, veća je za 7,0%.

Posmatrano po sektorima,

u februaru 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019, zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Rudarstvo– rast od 15,6%,
  • sektor Prerađivačka industrija – rast od 8,6%, i
  • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 1,1%,

 

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u februaru 2020. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

  • trajnih proizvoda za široku potrošnju (12,6%),
  • kapitalnih proizvoda (11,7%),
  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (11,7%),
  • intermedijarnih proizvoda, osim energije (8,8%), i
  • energije (1,6%).

Obim industrijske proizvodnje u februaru 2020. godine, u odnosu na februar 2019, beleži:

– rast kod 22 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 82%), a

– pad kod 7 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 18%).

 

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u februaru 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019. godine, imale su: Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina, Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Proizvodnja električne opreme, i Eksploatacija ruda metala.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za februar 2020. godine, u odnosu na prosek 2019. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 2,6%, a za prerađivačku industriju rast od 4,4%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za februar 2020. godine, u odnosu na januar 2020. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 1,3% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 1,2%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u februaru 2020. godine, u odnosu na prosek 2019. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje manja je za 0,7%, a kod prerađivačke industrije manja je za 3,7%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2020. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec.