• A
  • A
  • A
03.02.2020. -
Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine


Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine usvojen je u Narodnoj skupštini Republike Srbije 3. februara 2020. (,,Sl. glasnik RS“, br. 9/2020).

Zakon o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine