• A
  • A
  • A
shutterstock_689023369.jpg
13.01.2020. -
INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA


Obaveštavamo Vas da je dana 13.01.2020. godine objavljen  INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA, za radna mesta pomoćnik direktora - Sektor za kvalitet, metodologije i standarde, pomoćnik direktora - Sektor za koordinaciju statističkog sistema, administrativne izvore i statistiku tržišta rada i pomoćnik direktora - Sektor za područne statističke centre. Rok za podnošenje prijave na konkurs počinje da teče od 14.01.2020. godine i ističe 21.01.2020. godine. Obrasci prijave mogu se preuzeti na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs). U prilogu ovog obaveštenja nalazi se tekst oglasa.

                                                                                                                Odeljenje za pravne, opšte i kadrovske poslove

Tekst internog Konkursa