• A
  • A
  • A
shutterstock_141871657.jpg (1)
02.12.2019. -
Unutrašnja trgovina, III tromesečje 2019. godine


Promet robe u trgovini na veliko i malo i popravka motornih vozila (oblast 45 KD) u Republici Srbiji u trećem tromesečju 2019, u odnosu na isto tromesečje prethodne godine, beleži rast u tekućim cenama od 8,8%. Ukoliko se uporedi isti period, promet u Republici Srbiji kod trgovine na veliko (oblast 46 KD) beleži rast u tekućim cenama od 3,8%, a u trgovini na malo (oblast 47 KD) rast od 9,5%.

U strukturi trgovinskog prometa najveće učešće ostvarile su sledeće robne grupe: u oblasti 45 KD – motorna vozila (52,6%), u oblasti 46 KD – ostali neprehrambeni proizvodi (23,1%), a u oblasti 47 KD – prehrambeni proizvodi i alkoholna pića (33,7%).