• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
31.10.2019. -
Indeksi industrijske proizvodnje, septembar 2019.


Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u
septembru 2019. godine u odnosu na septembar 2018. godine, veća je za 1,6%, a u odnosu na prosek 2018. godine veća je za 3,5%. Industrijska proizvodnja u periodu januar – septembar 2019. godine, u poređenju sa istim periodom 2018. godine, manja je za 0,7%.

Posmatrano po sektorima,

u septembru 2019. godine, u odnosu na isti mesec 2018, zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Prerađivačka industrija – rast od 1,7%,
  • sektor Rudarstvo – rast od 1,6%, i
  • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 1,1%.

 

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u septembru 2019. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

  • intermedijarnih proizvoda, osim energije (6,0%),
  • energije (1,2%), i
  • trajnih proizvoda za široku potrošnju (0,9%),

 

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (1,4%), i
  • kapitalnih proizvoda (1,9%).

 

Obim industrijske proizvodnje u septembru 2019. godine, u odnosu na septembar 2018, beleži:

rast kod 20 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 71%), a

– pad kod 9 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 29%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u septembru 2019. godine, u odnosu na isti mesec 2018. godine, imale su: Proizvodnja osnovnih metala, Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina, Proizvodnja pića, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike i Proizvodnja papira i proizvoda od papira.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za septembar 2019. godine, u odnosu na prosek 2018. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 0,9%, a za prerađivačku industriju rast od 1,2%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za septembar 2019. godine, u odnosu na avgust 2019. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 0,7% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 1,5%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u septembru 2019. godine, u odnosu na prosek 2018. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 2,7%, a kod prerađivačke industrije veća je za 6,6%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2019. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).