• A
  • A
  • A
shutterstock_366763475.jpg
20.09.2019. -
Godišnje istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija, 2019.


U Republici Srbiji 80,1% domaćinstava poseduje internet priključak, što čini povećanje od 7,2% u odnosu na 2018. godinu.

Zastupljenost računara u domaćinstvima je 73,1%, što predstavlja povećanje od 1% u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče internet konekcije – 71,1% korisnika internetu pristupa putem mobilnih uređaja (telefon ili tablet) i to je najzastupljeniji tip konekcije koji, u odnosu na prethodnu godinu, beleži porast od 3,6%; ADSL konekciju upotrebljava 44,9% korisnika. Širokopojasnu internet konekciju poseduje 79,6% domaćinstava u Republici Srbiji.

U poslednja 3 meseca računar je koristilo 71,9% lica, što čini povećanje od 1,2% u odnosu na 2018. godinu. Istraživanje je pokazalo da je internet koristilo 77,4% lica, dok ga 19,4% lica nikada nije koristilo. Preko 3 810 000 lica koristi internet svakog ili skoro svakog dana. Uređaj koji se najčešće koristi za pristup internetu van kuće ili posla je mobilni telefon ili smartfon sa 79,8%, sledi laptop sa 8,7% i tablet sa 6,9%. Kupovinu ili poručivanje robe putem interneta, u poslednja tri meseca, obavljalo je 34,2% korisnika interneta.

Za potrebe poslovanja, internet koristi 99,8% preduzeća, dok veb-sajt poseduje njih 83,6%. Tokom 2018. godine 42,3% preduzeća naručivalo je proizvode ili usluge putem interneta, dok je porudžbine putem interneta primalo 27,5% preduzeća. Društvene mreže su sve prisutnije u poslovanju, a u prilog tome govore rezultati istraživanja koji pokazuju da je neku od društvenih mreža za potrebe poslovanja koristilo 47,4% preduzeća.

Metodološke osnove

Republički zavod za statistiku sproveo je dva istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u 2019. godini. Prvo se odnosi na domaćinstva i pojedince, a drugim su obuhvaćena preduzeća.

Istraživanja su sprovedena po metodologiji Evrostata, na teritoriji Republike Srbije. (U okviru podataka za Republiku Srbiju nisu prikazani podaci za AP Kosovo i Metohija.)

Kada je reč o domaćinstvima i pojedincima, obuhvaćena su domaćinstva s najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine života, kao i pojedinci iste starosne dobi.

Prema metodologiji Evrostata, obuhvaćena su preduzeća sa 10 i više zaposlenih iz sledećih delatnosti poslovanja: prerađivačka industrija, građevinarstvo, trgovina na veliko i malo, saobraćaj i skladištenje, poslovanje nekretninama, stručne, naučne i tehničke delatnosti, snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i vodom, upravljanje otpadnim vodama, usluge smeštaja i ishrane, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, popravke kompjutera.

  Rezultati istraživanja