• A
  • A
  • A
sajt.png
19.09.2019. -
Republički zavod za statistiku objavljuje konačne liste izabranih kandidata za anketare i zdravstvene radnike za Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2019.


Konačnu listu izabranih anketara možete pogledati  –  ovde.

Konačnu listu izabranih zdravstvenih radnika možete pogledati  –  ovde.

Svi izabrani kandidati su obavezni da najkasnije do 22. septembra 2019. godine do 20.00 časova unesu dodatne podatke neophodne za izradu ugovora o angažovanju na sledećem linku.

Ukoliko dodatni podaci ne budu uneseni u naznačenom roku, smatraće se da je anketar/zdravstveni radnik odustao od rada u istraživanju.

Informacije o obuci anketara i zdravstvenih radnika biće objavljene na veb-sajtu Zavoda 26. septembra 2019. godine.