• A
  • A
  • A
srbijamapapocetnaSaop.gif
22.01.2019. -
Promene kod naselja, opština i gradova, 2018.


Stanje 1. januara 2019. godine


Na osnovu „Zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije“, opštine Bor i Prokuplje dobijaju status grada („Službeni glasnik RS“, br. 47/2018, od 20. juna 2018. godine).

Na teritoriji Republike Srbije, tokom 2018. godine nije bilo drugih administrativno-teritorijalnih promena kod ostalih naselja, opština, gradskih opština i gradova.