• A
  • A
  • A
shutterstock_366763475.jpg
21.09.2018. -
Godišnje istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija, 2018.

  
U Republici Srbiji 72,9% domaćinstava poseduje internet priključak, što čini povećanje od 4,9% u odnosu na 2017. godinu.

Zastupljenost računara u domaćinstvima je 72,1%, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče internet konekcije – 67,5% korisnika internetu pristupa putem mobilnih uređaja (telefon ili tablet) i to je najzastupljeniji tip konekcije koji, u odnosu na prethodnu godinu, beleži porast od 13,9%; druga po zastupljenosti je ADSL konekcija koju upotrebljava 51,2% korisnika. Širokopojasnu internet konekciju poseduje 72,5% domaćinstava u Republici Srbiji.

U poslednja 3 meseca računar je koristilo 70,7% lica, što čini povećanje od 3% u odnosu na 2017. godinu. Istraživanje je pokazalo da je internet koristilo 73,4% lica, dok ga 24,2% lica nikada nije koristilo. Preko 3 590 000 lica koristi internet svakog ili skoro svakog dana. Uređaj koji se najčešće koristi za pristup internetu je mobilni telefon sa 83,7%, slede personalni računar sa 59,8% i laptop sa 45,3%. Kupovinu ili poručivanje robe putem interneta, u poslednja tri meseca, obavljalo je 30,9% korisnika interneta.

Za potrebe poslovanja, internet koristi 99,8% preduzeća, dok veb-sajt poseduje njih 82,6%. Tokom 2017. godine 41,9% preduzeća naručivalo je proizvode ili usluge putem interneta, dok je porudžbine putem interneta primalo 26,3% preduzeća. Društvene mreže su sve prisutnije u poslovanju, a u prilog tome govore rezultati istraživanja koji pokazuju da je neku od društvenih mreža za potrebe poslovanja koristilo 39,7% preduzeća.

Metodološke osnove

Republički zavod za statistiku sproveo je dva istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u 2018. godini. Prvo se odnosi na domaćinstva i pojedince, a drugim su obuhvaćena preduzeća.

Istraživanja su sprovedena po metodologiji Evrostata, na teritoriji Republike Srbije. (U okviru podataka za Republiku Srbiju nisu prikazani podaci za AP Kosovo i Metohija.)

Kada je reč o domaćinstvima i pojedincima, obuhvaćena su domaćinstva s najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine života, kao i pojedinci iste starosne dobi.

Prema metodologiji Evrostata, obuhvaćena su preduzeća sa 10 i više zaposlenih iz sledećih delatnosti poslovanja: prerađivačka industrija, građevinarstvo, trgovina na veliko i malo, saobraćaj i skladištenje, poslovanje nekretninama, stručne, naučne i tehničke delatnosti, snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i vodom, upravljanje otpadnim vodama, usluge smeštaja i ishrane, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, popravke kompjutera.

  Rezultati istraživanja

 

Ostale vesti