• A
  • A
  • A
shutterstock_667019422.jpg
16.07.2019. -
Punoletni učinioci krivičnih dela, 2018

 

U Republici Srbiji, u 2018. godini, za 92 802 punoletna učinioca krivičnih dela završen je postupak po krivičnoj prijavi, što je za 3% više u odnosu na 2017. godinu. Pravnosnažno je osuđeno 29 750 punoletnih lica, što je za 6% manje u odnosu na prethodnu godinu. U 2018. godini, najbrojnija krivična dela za koja su pravnosnažno osuđena punoletna lica su krivična dela protiv: imovine (29,6%), braka i porodice (15,7%) i zdravlja ljudi (13,9%). Na kaznu zatvora od 40 godina pravnosnažno su osuđena tri lica. Kazna zatvora čini 24,9% svih kazni, a uslovna kazna (uslovni zatvor) 56,7%.