• A
  • A
  • A
{"Translation":{"YearOfPublication":"Datum objavljivanja","Author":"Urednik / Autor","Language":"Jezik","ISSN":"ISSN/ISBN","Period":"Periodika","NoOfPages":"Broj strana","Format":"Format","Cover":"Cena","Printing":"Tiraž","Download":"Preuzimanje"},"Publication":{"Title":"Statistički godišnjak Republike Srbije, 2020","Description":"Statistički godišnjak pruža izbor najvažnijih podataka za Republiku Srbiju. Pored podataka koje prikuplja i obrađuje RZS, u Godišnjaku se daju i statistički podaci drugih institucija: Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Republičkog seizmološkog zavoda, Republičkog geodetskog zavoda, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Geografskog instituta u Beogradu, Vojnogeografskog instituta, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i dr. ","PublicationDate":"2020-10-20","AuthorName":"Dušan Gavrilović","Language":"srpski i engleski","ISSN":"ISSN 0354-4206,null","Period":"godišnja","NoOfPages":445,"PageFormat":"A4 (210 X 297)","Cover":"2565.00 RSD","Printing":200,"ImageLocation":"/G2020/img/G20202053.jpg","Files":[{"Location":"/G2020/Pdf/G20202053.pdf","Type":"pdf","Extension":"pdf","ForEnglish":false}]},"ElLibraryUrl":"https://publikacije.stat.gov.rs"}